Referencje

Izolacje chemoodporne: referencje

 

 

 

 

 

Specjalizujemy się wykonywaniu zabezpieczeń chemoodpornych. W zakresie naszych usług mieści się wykonanie izolacji chemoodpornych, a także naprawa i wykonanie posadzek poliuretanowych, metakrylowych, winyloestrowych. Wykonujemy również wykładziny na kitach chemoodpornych. Ponadto zajmujemy się naprawą oraz reprofilacją żelbetu.

 

Firma Kombi zajmuje się także robotami antykorozyjnymi. w tym zakresie mieści się m.in. wykonywanie membran przeciwwodnych oraz gumowanie zbiorników.

 

Przez ponad 25 lat działalności z sukcesem zrealizowaliśmy wiele zleceń na terenie całego kraju. Nasze doświadczenie oraz dotrzymywanie terminów realizacji zapewniło nam grono stałych klientów, którzy od wielu lat korzystają z naszych usług. Nasi główni odbiorcy to zakłady energetyczne i chemiczne.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

 

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta izolacji chemoodpornych, serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z naszym biurem.

 

 

Lista referencyjna
większych robót chemoodpornych, antykorozyjnych i uszczelniających wykonanych
przez ZPH KOMBI Sp. z o. o. w Łodzi, w ciągu ostatnich lat


1. Elektrociepłownia Białystok SA

-remont tac kolejowych rozładowczych i kanałów ściekowych w EC Białystok w zakresie:
naprawa żelbetu, wykonanie wykładzin ceramicznych na kitach epoksydowych - 1998-99r
-remont akcelatora betonowego w EC Białystok w zakresie: naprawa żelbetu, uszczelnienie
przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej, zabezpieczenie chemoodporne konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi i powierzchni betonowych wewnętrznych zaprawami PCC - 1995-96r
-remont 2 zbiorników solanki i neutralizatora ścieków w EC Białystok w zakresie: naprawa wykładzin ceramicznych, uszczelnienie przecieków metodą iniekcji, zabezpieczenie chemoodporne kompozycjami epoksydowymi -1995r
-remont posadzki na maszynowni poziom + 8,1 w zakresie: usunięcie starej posadzki z terakoty, naprawa żelbetu i wykonanie wylewki wyrównawczej z betonów PCC, wykonanie posadzek epoksydowych i poliuretanowych antystatycznych na pow. ok. 1500 m2 - 1999r
-modernizacja rurociągów i zbiorników magazynowych chemikalii oraz wody stacji DEMI w EC Białystok w zakresie: usuwanie starych wykładzin i wykonanie nowych wykładzin ebonitowo-gumowych - 1994-96r
-wymiana wykładzin zbiorników magazynowych wody - 2000r
-remont posadzek epoksydowych - 2007r


2. Zespół Elektrociepłowni Warszawskich SA

-remont zbiorników solanki w EC Pruszków w zakresie: naprawa żelbetu, uszczelnienie przecieków powłokami PCC, wykonanie wykładzin chemoodpornych z płytek kwasoodpornych na kitach epoksydowych i laminacie - 1998r
-remont wykładzin w zbiornikach magazynowych wody w zakresie: usunięcie starych i wykonanie nowych wykładzin ebonitowo-gumowych i epoksydowych - 1996-97r


3. Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o. o

-gumowanie rurociągów dla Elektrowni Opole - 1995-96r
-gumowanie wymienników jonitowych dla Elektrowni Bełchatów -2003-04r, 2007r, 2011r
-remont posadzki epoksydowej w Zakładach Sempertrans Bełchatów - 2004-05r, 2006r, 2007r, 2008r
-gumowanie zbiorników jonitowych dla EC Gdańsk - 2006r
-kompleksowy remont wykładzin chemoodpornych na tacach, posadzkach oraz w zbiornikach betonowych i stalowych w EC Gdańsk - 2006-07r
-gumowanie zbiorników jonitowych dla EC Białystok - 2006-07r
-roboty budowlane i kompleksowa remont wykładzin chemoodpornych na tacach, posadzkach oraz w zbiornikach betonowych i stalowych w EC Białystok - 2007r
-wymiana wykładzin chemoodpornych w zbiornikach ścieków i wody demi w El. Bełchatów - 2007r, 2011r
-wykonanie powłoki SILOXIRANE w 4 reaktorach dla KGHM - 2007-08r


4. Elektrownia Bełchatów

-wykonanie wykładzin chemoodpornych w zbiornikach magazynowych ługu w Elektrowni Bełchatów - 1995r
-roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych w Elektrowni Bełchatów -r 1995-96


5. Energomontaż-Zachód SA we Wrocławiu

-modernizacja stacji DEMI w EC Wrocław w zakresie: gumowanie zbiorników jonitowych do pracy w tzw. "przeciwprądzie" w latach 1995-96


6. Zespół Elektrociepłowni we Wrocławiu

-remont zbiorników magazynowych kwasu i wody w zakresie: wymiana wykładziny ebonitowo-gumowej w latach 1995-96


7. Alima Gerber SA Warszawa

-wykonanie nowych posadzek epoksydowych w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie - 1994r
-wykonanie nowych posadzek epoksydowych w magazynie w Niewiadowie ok.1200 m2 - 1998r


8. Eurostep Polska Sp. z o. o w Łodzi

-wykonanie nowych posadzek epoksydowych w hali produkcyjnej VF Polska Łódź ok.3000 m2 - 1997r


9. PIP INKOM Sp. z o. o. Bełchatów

-oczyszczalnia ścieków w ZF Polfa SA w Pabianicach w zakresie: posadzki epoksydowe i powłoki epoksydowe na ścianach i suficie - 2000r
-kompleksowe wykonanie wykładzin chemoodpornych na posadzkach, tacach, w kanałach i zbiornikach betonowych w obiektach Bloku 858 El. Bełchatów - 2008-11r


10. Megadex SA Warszawa

-modernizacja stacji uzdatniania wody w EC III Łódź w zakresie: gumowanie zbiorników jonitowych i magazynowych chemikalii - 1977r
-modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrowni Jaworzno II w zakresie: gumowanie zbiorników jonitowych i magazynowych chemikalii r- 1998


11. ANWIL SA Włocławek

-roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych - 1996r
-posadzki chemoodporne z żywic winyloestrowych - 2000r
-wykładziny z laminatów winyloestrowych - 2001r
-reprofilacja posadzek zaprawami PCC, powłoki chemoodporne, dylatacje - 2002r
-remont ceramicznych wykładzin na kitach winyloestrowych i epoksydowych - 2003r, 2004r,2005r, 2006r, 2007r, 2008r, 2009r, 2010r, 2011r, 2012r
-remont wykładzin chemoodpornych typu VE i EP na tacach, posadzkach, postumentach, w zbiornikach, kanałach, basenach, studzienkach i komorach betonowych - 2004r, 2005r, 2006r, 2007r, 2008r, 2009r, 2011r, 2012r


12. Zespół Elektrowni PAK

-remont zbiorników magazynowych kwasu HCL w zakresie wymiany wykładziny ebonitowo-gumowej - 1997r


13. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA

-wymiana wykładzin ebonitowo-gumowych w zbiornikach magazynowych chemikalii oraz jonitowych w EC II i EC III - 1996r, 1997r, 1998r, 1999r, 2000r, 2001r, 2002r, 2003r,2004, 2005r


14. Engorem Sp. z o. o. w Łodzi

-gumowanie rurociągów dla EC III Łódź w `latach 1997-98


15. ZOZ w Łodzi

-wykonanie posadzek epoksydowo-żwirkowych w szpitalu im.Sonnenberga, Pracowniczej Przychodni Zdrowia - 1997r


16. Pebex SA w Łodzi

-budynek odwodnienia gipsu IOS bl. 5 i 6 Elektrowni Bełchatów, wykonanie posadzek PCC i epoksydowych oraz wykładzin chemoodpornych na tacach - 1999r


17. Barry Callebaut w Łodzi

-posadzki epoksydowe w pomieszczeniach produkcyjnych czekolady w latach 1999-2002


18. WZL-1 w Łodzi

-posadzki epoksydowe w pomieszczeniach produkcyjnych, wykładziny z laminatów EP- 1999-3003r, 2004r. 2005r, 2006r, 2007r,200r, 2009r, 2011r, 2012r


19. MITEX SA Kielce

-naprawa betonów, posadzki PCC i epoksydowe w EC III Łódź 2001r
-uszczelnienie tacy zbiornika mazutu z folii PEHD, remont posadzek przemysłowych, konstrukcji żelbetowych, kanałów w EC III Łódź - 2002r


20. Rafako-Inkom Bełchatów

-posadzki epoksydowe dla IOS bl. 5 i 6 Elektrowni Bełchatów w latach 1999-2000


21. Energoinż SA Bełchatów

-kompleksowe uszczelnienie kompleksu basenów Nwa Gdynia w Zgierzu - 2002r


22. ZGH Bolesław

-wykonanie powłoki typu SILOXIRANE w 4 reaktorach i 2 cysternach kwasu siarkowego w Bukownie - 2003-2005r
-wykonanie wykładzin bazaltowych i laminatów na żywicach VE i mat. węglowych w 3 zbiornikach - 2011r
-naprawy powłok chemoodpornych w zbiornikach procesowych - 2011r
-wykonanie powłok typu ChemLine 784/32 w 4 zbiornikach procesowych - 2012r


23. Zakłady Chemiczne Organika S.A. Łódź

-roboty antykorozyjne w latach 2002-04


24. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

-wymiana wykładziny gumowej w zbiorniku wody demi - 2004r
-wymiana wykładzin chemoodpornych w zbiornikach ścieków  - 2008r, 2009r


25. Aluminium Konin -Impexmetal S.A.

-remont wykładzin chemoodpornych i naprawa żelbetu w 4 skruberach i 2 zbiornikach magazynowych tlenku glinu w latach 2004-05


26. Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Płock

-wykonanie powłoki typu SILOXIRANE w zbiorniku stalowym DORA w ANWIL S.A. we Włocławku - 2005r


27. CHEMIKOR Włocławek

-kompleksowe wykonanie wykładzin chemoodpornych na tacach bet. w ANWIL S.A. Włocławek - Elektroliza Chloru w latach 2005-06
-wykonanie powłok i iniekcji uszczelniających w komorach oczyszczalni ścieków ANWIL S.A. Włocławek - 2009r
-modernizacja wykładzin chemoodpornych studzienek kanalizacyjnych ANWIL S.A. - 2011r


28. ARBUD Włocławek

-remont wykładzin chemoodpornych na tacach i w zbiornikach, kanałach betonowych w ANWIL S.A. Włocławek - 2004-05r, 2006r, 2007r, 2008r, 2009r, 2010r


29. ZEC Strzelce Opolskie

-remont posadzki epoksydowej w kotłowni - 2005r


30. Elektrociepłownie Kujawskie Inowrocław

-remont wykładzin chemoodpornych w kanałach i zbiorniku ścieków - 2006r


31. PB DGS Radomsko

-wykonanie wykładzin chemoodpornych w oczyszczalni ścieków - 2006r


32. HPR Dąbrowa Górnicz SA

-wykonanie wykładzin typu laminaty i wymurówki na żywicach VE i powłoki typu SILOXIRANE w ZGH BOLESŁAW w Bukownie w ramach modernizacji ługowni w latach 2007-08
-wymurówki na kitach krzemianowych STEULER i folia Rhepanol w zbiornikach w ZGH BOLESŁAW w Bukownie w ramach moderizacji wieży suszącej kwasu siarkowego - 2010r


33. Miasto Łódź

- wykonanie posadzek epoksydowych w szkole w Łodzi - 2007r


34. PGKiM Aleksandrów Łódzki

-wykonanie laminatu chemoodpornego w zbiorniku żelbetowym ścieków - 2007r


35. STRABAG

-wzmocnienie konstr. żelbetowej taśmami i matami węglowymi w CH Kaufland - 2007r


36. BINŻ Bełchatów

-uszczelnienie zbiornika ZKF w GOŚ Łódź - 2008r
-uszczelnienie kanału sanitarnego w Pabianicach - 2009r


37. ZOZ Łęczyca

-wykonanie wykładziny antykorozyjnej w zbiorniku wody pitnej - 2008r


38. REMEX Białystok

-uszczelnienie metodą iniekcji i naprawa dylatacji zbiorników betonowych w składowiskach żużla w EC Białystok - 2009r


39. Energoserwis Lublin

-kompleksowe wykonanie wykładzin chemoodpornych stacji uzdatniania wody w ZA Puławy w latach 2009-10


40. Budimex S.A.

-wykonanie laminatu VE w zbiorniku ścieków Bloku 858MW w El. Bełchatów - 2009r


41. KTS ELPOM S.A. Nadarzyn

-wykonanie izolacji wewnętrznych zbiorników oczyszczalni ścieków w Brzezinach w latach 2010-11


42. ELMEN Sp. z o.o. Bełchatów

-wymiana wykładziny gumowej w zbiorniku procesowym El. Bełchatów - 2011r


43. REMAK S.A. Opole

-posadzki epoksydowe i izolacje przeciwwodne obiektów BIOMASY w EC-3 Łódź - 2011r


44. HPR Remont Dąbrowa Górnicza

-wykonanie wykładziny ceramicznej na kitach VE i membrany PU w zbiorniku szlamów w HC Miasteczko Śląskie - 2011r
-wykonanie wykładziny ceramicznej na kitach krzemianowych w rozprężaczu w ZGH Bolesław - 2011r
-wykonanie wykładziny ceramicznej na kitach krzemianowych w autoklawie w ZGH Bolesław - 2012r


45. ZE ZEN Dąbrowa Górnicza

-wykonanie wykładzin ceramicznych i epoksydowych w zbiornikach procesowych Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu - 2012r


46. SKANSKA S.A.

-wykonanie robót hydroizolacyjnych metoda iniekcji ciśnieniowej i materiałami typu PCC w budynkach GHN w Łodzi - 2012r


47. PORR S.A.

-naprawy i powłoki materiałami typu PCC obiektów żelbetowych w EC-1 Łódź - 2012r


48. Piecexport-Piecbud S.A. Dąbrowa Górnicza

-kompleksowe wykonanie wykładzin ceramicznych na kitach krzemianowych i laminatów VE w zbiornikach procesowych ZGH Bolesław w ramach inwestycji Hala Tlenków Wa'elza - 2012r


49. RemWil Sp. z o.o. Włocławek

-modernizacja studzienek kanalizacyjnych typu KPNS w ANWIL SA Włocławek - 2012r


50. HPR Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

-wykonanie wykładziny ceramicznej tacy zbiorników HCL w EC NOWA Dąbrowa Górnicza - 2012r


51. INSTAL Kraków SA

-uszczelnienie zbiornika ZKF metodą iniekcji na Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli - 2012r


52. BUDECON SA Sosnowiec

-roboty hydroizolacyjne zbiorników p.poż w IKEA Łódź - 2010r